Stretch Velvet

Stretch Velvet
Show:
Sort By:

Stretch Velvet - Aqua

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Baby Pink

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Black

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Bordeaux

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Cobalt

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Dark Pink

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Dark Purple

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Dark Red

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Eggplant

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Fluor Pink

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Fuchsia

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Grass Green

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Green

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Hard Pink

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Light Aqua

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Navy

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Orange

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Orange Yellow

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Pink

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95

Stretch Velvet - Purple

Quality: Polyamide - Lycra (87% - 13%) Width: 140 cm Weight: 210 g/m2 P..

€ 19.95